Övrig personal

Ann Carlswärd

Verksamhetschef

Kurator

Karin Rosing

Laboratorium

Suzi Salom

Biomedicinsk analytiker

Olivia Shlemon

Biomedicinsk analytiker

Medicinsk fotvårdare

Alexandra Sassner

Medicinsk fotvårdare

Medicinsk sekreterare

Berit Löfquist

Lisa Renqvist

Receptionist

Fadime Yilmaz

Irina Sundström