Skriv ut den här sidan

Astmamottagning

Vi hjälper dig som har kroniska luftvägsbesvär och ger dig extra stöd.

Hos oss får du allmän information om astma, allergi och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Vi gör också kontroller av lungfunktion med hjälp av spirometri och kan ge dig stöd om du vill sluta röka.

Vill du ha mer information eller boka en tid är du välkommen att kontakta oss via telefon eller via 1177 Vårdguidens e-tjänster.