Skriv ut den här sidan

Hälsosamtal

Din livsstil påverkar i högsta grad din hälsa och livskvalitet.

Hos oss kan du få hjälp att komma igång med en hälsosammare livsstil och på så vis lindra och förebygga sjukdomar och öka ditt välbefinnande.

Samtalet handlar om hur du själv upplever ditt hälsotillstånd och du får också möjlighet att ställa frågor om din hälsa. Vi ger dig även information om hjälp i hemmet och möjligheter till motion och social samvaro.

Välkommen att kontakta oss om du är intresserad av ett hälsosamtal.